Är webbyrå samma sak som SEO-byrå?

Nej. En webbyrå bygger en hemsida medan en SEO-byrå jobbar med att få den synlig på Google. Många gånger behöver dessa företag samarbeta då SEO-byrån kanske säger att en viss kod behöver ändras varpå det är webbyrån som sedan genomför detta.

Behöver jag få löpande hjälp när hemsidan är klar?

Många byråer erbjuder löpande ”service” av hemsidan. Med det menas att man ser över buggar, säkerhetsproblem och uppdaterar plugin. Det handlar om att följa med i utvecklingen och minska risken för driftstopp, virus m.m.

Om du behöver denna hjälp eller inte beror till stor del på hur stor webbplats du har samt hur viktigt det är att den absolut inte får ligga nere några dagar. Har du en E-butik som ligger nere några dagar missar du en stor intäkt från en webbyrå. Har du istället en sida som främst visar information kring företagets kontaktuppgifter m.m. kanske förlusterna inte kan räknas på samma nivå.

Bör jag anlita en lokal webbyrå?

Det är framförallt en smaksak. Du behöver i princip aldrig träffa den byrå som bygger din hemsida. Ni kan ha kontakt via skype, telefon och mail. Vill du däremot ha ett personligt möte är det viktigt att byrån finns inom ett begränsat avstånd.