Rätt Typ av Tak

Att lägga nytt tak är kanske inte den roligaste utgiften man har som villaägare, det är däremot något som är väsentligt efter tag om man vill att huset skall stå kvar. Ett skadat tak är bland de vanligaste orsakerna till fuktskada i hus som ibland är så allvarlig att man behöver byta ut stommen! Vilket är både kostsamt och tidskrävande. I vissa fall är det lättare att riva huset och bygga ett nytt än vad det är att rädda en fuktskadad stomme.

Vad har du för klimat?

Som takläggare vet jag ett och annat om Sveriges klimat och givet att det är ett hus i det här landet du skall lägga nytt tak på så föreslår jag att du väljer ett hållbart material såsom tegel eller betong. I vissa fall är plåttak och papptak rätt val, det beror till stor del på takets lutning med takrenovering. I regel är det bäst att lägga pannor med takrenovering på brant sluttande tak med takläggning i stockholm. Det kan däremot i vissa fall vara bra att använda papp eller plåt även på dessa tak.

Pannor kräver mer skötsel

Det är nästan en myt att pannor kräver mer skötsel än papp och plåt, men det är sant ändå. Man behöver vara lite mer uppmärksam på sitt tak om man har pannor eftersom de kan blåsa ner, hamna på snedden eller sprängas genom en så kallad frostsprängning för takläggning stockholm. Utifrån att ha uppsikt över taket är det inte mer krävande med takläggning i stockholm att ha ett tegeltak än ett papptak. De skall båda ses över årligen och då skrubbas eller sopas. Hängrännor och stuprör skall rensas ur. Det är även viktigt att se så att vindskivan är intakt och fortfarande skyddar mot fukt.

Om du bor nära havet

Skulle jag råda dig till att välja något annat än plåt, även på garaget eftersom salter blåser upp från havet och gör att ditt tak börjar rosta mycket snabbare. Detta problem får du inte om du väljer tegel, betong eller papp. Bor man mer in mot landet är plåt ett bra val för exempelvis garagetak, de är ofta platta och då fungerar plåt mycket bra. Om du har funderingar kring vilket tak som är rätt för ditt hus föreslår jag att du kontaktar en lokaltakläggare som hjälper dig utvärdera situation och vägleder dig i valet av tak.