Åtta miljoner tak ska renoveras

I Sverige har vi många byggnader, nästan en för varje invånare i landet. Enligt statistik från SCB har vi cirka åtta miljoner byggnader i landet. Det innebär att marknaden för företag som renoverar och underhåller byggnader är närmast gigantisk.

Marknaden för takjobb

Vi kan försöka uppskatta hur stor marknaden är för takläggare i Sverige. Det finns siffror som uppskattar att cirka 30.000 villatak byts varje år. Om vi räknar baklänges och antar att villatak byts var 50:e år finns det alltså 1,5 miljoner villor i landet. En inte helt orimlig siffra.

Fler jobb än villor

Takläggare arbetar med andra sorters tak än villor, de täcker givetvis hela marknaden. Låt oss anta att alla tak behöver bytas eller renoveras, lagas eller rengöras minst en gång var 50:e år. Då har vi ungefär 160.000 tak i Sverige som ska skötas om varje år.

Vad omsätter takmarknaden?

Det svåra i den här kalkylen är att tak kan vara allt från ett par kvadratmeter till hundratals eller till och med tusentals kvadratmeter. För att uppskatta vad marknaden omsätter får vi anta att det rör sig om i snitt 100 kvadratmeter per tak. Villor ligger ofta lägre hos takläggare göteborg, 60-80 kvadratmeter men kommersiella fastigheter ligger i regel högre.

Vad en takläggare kostar

Nu kostar en takläggare eller snarare ett takbyte eller en takrengöring olika mycket. En takläggare kostar cirka 500 kr per timme inklusive moms och ett takbyte kostar kanske 1.000 kr per kvadratmeter. Att rengöra tak kostar däremot mindre, runt 4-500 kr per kvadratmeter.

Ett takjobb i genomsnitt

En grov uppskattning säger att ett takjobb, renovering, rengöring eller byte, kostar runt 700 kr per kvadratmeter. Vårt genomsnittstak som vi skickar upp en takläggare på är på 100 kvadratmeter. Därmed ligger ett jobb på ungefär 70.000 kr.

Marknaden för tak omsätter alltså

Låt oss snabbt räkna ihop 160.000 tak med 70.000 kr per jobb. Strax över 11 miljarder är alltså ett överslag på den svenska takmarknaden. Givet timpriset skulle vi alltså sysselsätta ganska många tusen människor som takläggare.

Material och annat

Personal är givetvis bara en del av kostnaden för ett tak. Material, maskiner och byggnadsställningar är andra kostnader som måste tas i beaktande. En uppskattning ska helst vara rätt inom spannet 10 gånger flermarginalen, för att anses vara en rimlig uppskattning. Istället för att gräva för djupt i de detaljerna kan vi konstatera följande, takbranschen och takföretagen omsätter miljardbelopp, varje år.