Fallgropar som rör designen

Det finns många verksamma webbyårer i landet idag. Som företagare generellt är det enkelt att kliva i fallgropar och göra misstag. Exakt vad dessa misstag kan vara beror givetvis på vilken bransch man är verksam i. För en webbyrå rör fallgroparna ofta designen i sig. Tänk på att det egentligen inte finns några rätt eller fel, men att det däremot finns en del vedertagna uppfattningar som många håller med om.

En tydlig rubrik och en call to action-knapp

Säg att en webbyrå designar en hemsida åt en mindre företagare, till exempel en takläggare eller en golvslipningsfirma. Många kan skriva under på att det är bra att ha en tydlig rubrik högst upp med relativt stora bokstäver. Texten bör i någon mån kanske vara säljande, men åtminstone väldigt beskrivande för en webbyrå. Under den tycker många att det också ska finnas en så kallad call to action-knapp. Knappen kan vara försedd med fraser som ”Klicka här!” eller ”Begär offert”.

Utan dessa saker riskerar man att tappa konvertering. Spenderar man dyra pengar på marknadsföring är det viktigt att också se till konverteringen, så att dessa pengar inte slängs i sjön. En webbyrå som månar om sin kunds bästa bör ta reda på dennes syfte med webbsidan och – om det är att driva konverteringar – hjälpa till med just det.

Ljud och filmer som spelar automatiskt

Visst, det kan i vissa fall fungera bra. Många gånger är det dock något som många besökare kan finna väldigt störande. Ofta när man besöker en hemsida är man inte beredd på att ljud ska börja spela. Har man hög volym på datorn kan man rentav bli irriterad. Angående en film som spelar automatiskt kan det fungera i vissa fall, men ett säkrare kort är kanske att inte göra det.

Att som webbyrå lägga ned för mycket energi på grafik, video och ljud på dessa sätt kan göra att man glömmer bort hemsidans egentliga syfte, som många gånger är att driva konverteringar. Ska man ha en automatiskt spelande film bör den vara konverteringsdrivande, presentera företaget på ett bra sätt och gärna ha en call to action i någon form.

Det här var kanske vanligare förut. På senare tid har allt fler fått upp ögonen för att det här kan vara distraherande för målet. Med det sagt, kan det som sagt passa bra för vissa. En hemsida som görs enbart om en film som ska släppas på bio, kanske kan ha en hemsida där besökaren möts av trailern direkt – men då förslagsvis med ljudet avslaget som standard.

För rörigt

Det här hör måhända lite ihop med rubriken ovan. När man som webbyrå fokuserar på det grafiska i väldigt hög utsträckning är det lätt att glömma bort att hemsidan också bör vara enkel att navigera. Det bör vara lätt att få den information man söker, och det bör lätt att navigera dit man vill. Det bör inte finnas någon tvekan om var man klickar för att få en offert, till exempel. De flesta besökare föredrar helt enkelt en sida som är stilren, snygg och enkel att navigera.