Att tänka på innan takläggning 

Det är många saker som är bra att fundera på innan det är dags att utföra en takläggning. Oavsett om du ska lägga ett tak på ett nybygge eller lägga om ditt tak på ditt hus är det många saker att hålla koll på. Även om det går att lägga om sitt tak utan närmare eftertanke, är det inte att rekommendera. Det kan nämligen leda till att takläggning är av bristande kvalité och taket kanske inte håller så länge som det borde. Därför är det viktigt att takläggningen genomförs med rätt material, goda förutsättningar och hög kvalité. 

10 saker att tänka på innan du sätter igång 

När du planerar en takläggning behöver du anlita en takfirma för att arbetet ska bli rätt gjort. Välj takfirma med omsorg och stressa inte fram några viktiga beslut. Nedan följer 10 tips på saker som är bra att tänka på innan du utför din takläggning.  

  1. Bestäm dig inte för att byta ut ditt tak utan att först få en objektiv värdering av takets skick. En fullständig takomläggning kostar mycket pengar och du kastar pengar i sjön om du byter ut hela taket i onödan. Även om taket är slitet eller har skador kan det ibland räcka med enklare reparationer.
  1. Lägg upp en budget för hur mycket pengar du kan lägga ner på att reparera/lägga om ditt tak. Se till att inkludera en buffert i budgeten. Bufferten är till för att täcka eventuella oförutsägbara kostnader.Måla om hemma - Renovera tak
  1. Jämför priser mellan olika takläggare för att komma undan så billigt du kan, utan att det ska gå ut över kvalitén på arbetet. Eftersom olika takläggare kan arbeta på olika sätt är det viktigt att du inte enbart jämför slutsummorna, utan även vad varje moment kostar hos vardera takfirma.
  1. Se till att ROT-avdraget står med i offerten och dubbelkolla gärna att den informationen stämmer.
  1. Säkerställ att din takläggare har möjlighet att lägga taket under den period du önskar.
  1. Kontrollera att takläggaren du anlitar har bra ekonomi genom att kolla upp företaget och eventuellt göra en kreditupplysning.
  1. Se till att få en skriftlig garanti på både arbetet och själva taket. Säkerställ att de använder sig av ett etablerat, extern försäkringsbolag. Genom en garanti är du och ditt tak skyddat även om företaget du anlitar går i konkurs eller försvinner i framtiden.
  1. Skriv ett avtal med takläggaren där ansvarsfördelningen tydligt framgår om eventuella förseningar eller fel uppstår.
  1. Avvakta med att betala den sista inkomna fakturan tills att du genomfört en slutbesiktning och är fullkomligt nöjd med resultatet.
  1. I vissa fall kan du behöva bygglov vid en takomläggning. Kolla upp detta innan du kontaktar en takläggare för att slippa hamna i trubbel.

Leave a Comment

Your email address will not be published.